Uppsala yrkesgymnasium har delats upp i två skolor och har två nya webbplatser

Uppsala yrkesgymnasium Jälla